Pressupost Municipal - València

Presentació

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost en definitiva, ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

En estes pàgines pot consultar-se les dades pressupostàries de l'any i accedir, en format pdf, al conjunt del pressupost, tant del mateix Ajuntament com el corresponent als organismes autònoms i a les empreses municipals. Igualment pot consultar-se els pressupostos des de l'any 2002.

Informació addicional

Pressupost