AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Distribució

Localització dels contenidors de Piles

Positius: 5 Negatius: 6
Visites: 320

Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors de piles.

  • Codi: Codi Identificador del contenidor.
  • Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor
  • Centre: Nom del centre o dependència on es troba el contenidor
  • Direcció: Descripció de la adreça on es troba el contenidor
  • N_districte: Codi del districte on es troba el contenidor de piles, enllaçable amb el camp coddistrit del dataset districtes municipals
  • N_barri: Codi del barri on es troba el contenidor de piles, enllaçable amb el camp coddistbar del dataset barris municipals
  • Piles: Nombre de contenidors de piles que hi ha en eixa localització.
Guardar com a vista [?]: