AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Distribució

Intensitat de trànsit per trams

Positius: 18 Negatius: 18
Visites: 2240

Les dades d’intensitats s’actualitzen cada 15 minuts, la unitat de mesura és vehicles/hora. Les dades que es mostren són els arreplegats per les espires electromagnètiques. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades".

  • Idtramo: Identificador del tram
  • Lectura: Intensitat de vehicles en el tram (vh/h)
  • Des_tramo: Descripció del tram

http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/rest/datasets/intensidad_tramos.turtle

													
															

1