AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Distribució

Intensitat de trànsit per trams

Positius: 18 Negatius: 18
Visites: 2242

Les dades d’intensitats s’actualitzen cada 15 minuts, la unitat de mesura és vehicles/hora. Les dades que es mostren són els arreplegats per les espires electromagnètiques. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades".

  • Idtramo: Identificador del tram
  • Lectura: Intensitat de vehicles en el tram (vh/h)
  • Des_tramo: Descripció del tram

http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/rest/datasets/intensidad_tramos.rdf

													
															
<?xml version="1.0"?>
<rdf:RDF
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom/"
xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
xmlns:vlc="http://gobiernoabierto.valencia.es/def/transporte/vlc#"
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
><rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b95.rdf"><vlc:des_tramo>RODR&#65533;&#65533;GUEZ DE CEPEDA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[727784.129,4372096.881],[727936.142,4372043.416]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>120</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.96+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b95</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b97.rdf"><vlc:des_tramo>SAGASTA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[725903.025,4372210.994],[725946.401,4372205.46],[726029.619,4372206.215]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>144</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.96+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b97</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b75.rdf"><vlc:des_tramo>OLTA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[725886.207,4370335.822],[725787.596,4370286.004],[725547.589,4370299.72]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>-1</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.96+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b75</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b89.rdf"><vlc:des_tramo>POBLA DEL DUC</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[725718.298,4374221.224],[725641.82,4374040.394]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>210</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.959+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b89</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b9.rdf"><vlc:des_tramo>ARTES GR&#65533;&#65533;FICAS</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[727181.644,4372893.607],[726729.581,4373048.996]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>90</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.959+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b9</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b87.rdf"><vlc:des_tramo>POETA MONMENEU</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[725769.157,4373642.55],[725571.865,4373637.501]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>90</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.958+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b87</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b88.rdf"><vlc:des_tramo>PROGRESO</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[729736.66,4372815.763],[729738.088,4372907.059]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>0</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.958+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b88</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b84.rdf"><vlc:des_tramo>PLATERO SU&#65533;&#65533;REZ</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[725791.356,4373922.858],[726109.963,4373919.382]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>390</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.957+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b84</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b86.rdf"><vlc:des_tramo>POETA MAS Y ROS</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[727882.956,4372412.488],[728242.316,4372290.665]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>153</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.957+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b86</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b82.rdf"><vlc:des_tramo>PINTOR SALVADOR ABRIL</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[726358.898,4371243.902],[726419.9,4371141.434]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>120</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.956+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b82</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b83.rdf"><vlc:des_tramo>PINTOR VILAR</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[726153.079,4373581.317],[725966.496,4373623.94]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>150</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.956+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b83</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b79.rdf"><vlc:des_tramo>PEDRO III</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[726448.187,4371475.409],[726530.366,4371522.833]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>90</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.955+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b79</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b80.rdf"><vlc:des_tramo>TRAVES&#65533;&#65533;A PESCADORES</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[729854.078,4372301.491],[730066.905,4372280.394],[730132.173,4372281.969]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>42</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.955+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b80</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b81.rdf"><vlc:des_tramo>PINTOR GENARO LAHUERTA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[726397.497,4373898.191],[726466.263,4374102.641]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>75</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.955+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b81</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b74.rdf"><vlc:des_tramo>M&#65533;&#65533;SICO GIN&#65533;&#65533;S</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[728504.718,4372199.653],[728626.444,4372568.113]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>339</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.954+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b74</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b77.rdf"><vlc:des_tramo>PADRE PORTA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[729234.783,4371230.021],[729246.676,4371309.739]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>240</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.954+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b77</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b7.rdf"><vlc:des_tramo>ANDREU ALABARTA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[723361.177,4369968.651],[723108.617,4370403.933]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>120</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.948+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b7</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b73.rdf"><vlc:des_tramo>M&#65533;&#65533;SICO AYLLON</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[723257.463,4371818.535],[723142.09,4371842.85]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>90</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.948+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b73</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b68.rdf"><vlc:des_tramo>LLOMBAY</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[723345.343,4371641.77],[723160.961,4371678.538]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>120</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.947+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b68</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b69.rdf"><vlc:des_tramo>MARV&#65533;&#65533;</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[725071.706,4371501.095],[724952.265,4371551.291]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>330</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.947+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b69</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b29.rdf"><vlc:des_tramo>CUENCA TRAMOYERES</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[726978.099,4373855.738],[726973.648,4373832.03],[726992.716,4373695.258],[726957.492,4373660.01]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>0</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.946+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b29</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/b30.rdf"><vlc:des_tramo>CURA PLANELLES</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[729800.263,4372364.421],[729858.596,4372357.222]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>0</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.946+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>b30</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a138.rdf"><vlc:des_tramo>JAIME ROIG</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[726813.274,4373789.961],[726625.623,4373255.634]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>465</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.945+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a138</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a141.rdf"><vlc:des_tramo>JOAQUIN BALLESTER</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[724226.721,4373447.782],[724497.661,4373608.123],[724500.533,4373609.889],[724503.344,4373611.75],[724506.091,4373613.706],[724508.77,4373615.752],[724511.379,4373617.888],[724513.914,4373620.111],[724516.373,4373622.418],[724518.752,4373624.806],[724587.076,4373695.734],[724882.887,4373870.794]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>450</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.945+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a141</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a91.rdf"><vlc:des_tramo>DOCTOR MANUEL CANDELA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[727862.603,4371785.327],[728007.129,4372292.548]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>1913</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.944+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a91</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a115.rdf"><vlc:des_tramo>GENERAL URRUTIA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[726586.706,4371238.649],[726860.652,4370775.651]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>908</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.944+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a115</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a9.rdf"><vlc:des_tramo>ALAMEDA, PASEO DE</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[726682.019,4372665.698],[726832.133,4372441.572]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>2040</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.943+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a9</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a90.rdf"><vlc:des_tramo>DOCTOR LLUCH</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[729874.205,4372549.788],[729898.719,4372852.205]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>288</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.943+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a90</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a77.rdf"><vlc:des_tramo>COL&#65533;&#65533;N</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[725820.751,4371908.231],[725823.194,4371909.061],[725825.608,4371909.975],[725827.988,4371910.971],[725830.333,4371912.048],[725832.64,4371913.206],[725834.905,4371914.442],[725837.127,4371915.755],[725839.302,4371917.144],[725841.428,4371918.607],[725843.502,4371920.143],[725845.522,4371921.748],[725847.486,4371923.422],[725849.391,4371925.163],[726076.138,4372139.641]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>1376</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.942+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a77</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a80.rdf"><vlc:des_tramo>CONSTITUCION, AVENIDA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[725829.192,4374676.688],[725918.248,4374912.932],[725972.415,4374959.145],[726014.692,4375029.784],[726107.353,4375307.659]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>1090</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.942+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a80</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a70.rdf"><vlc:des_tramo>CID, AVENIDA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[724307.944,4371899.985],[723998.423,4371962.512]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>2070</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.941+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a70</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a72.rdf"><vlc:des_tramo>AVDA. CID,</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[723177.749,4372128.296],[723086.041,4372146.822],[722158.242,4372040.967],[722099.391,4372035.117],[722040.395,4372030.98],[721981.304,4372028.56],[721922.168,4372027.856],[721477.552,4372029.035],[721469.715,4372029.189],[721461.888,4372029.61],[721454.081,4372030.298],[721446.301,4372031.251],[721438.558,4372032.469],[721430.861,4372033.95],[721423.219,4372035.692],[721415.641,4372037.694],[721408.135,4372039.953],[721400.711,4372042.466],[721393.377,4372045.231],[721386.141,4372048.243],[721379.012,4372051.501],[720638.705,4372405.179]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>5970</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.941+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a72</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a69.rdf"><vlc:des_tramo>CID, AVENIDA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[724517.406,4371857.673],[724307.944,4371899.985]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>2490</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.94+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a69</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a7.rdf"><vlc:des_tramo>ALAMEDA, PASEO DE</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[726992.759,4372141.593],[727253.794,4371576.528]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>1710</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.94+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a7</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a65.rdf"><vlc:des_tramo>CARDENAL BENLLOCH</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[727576.559,4372440.5],[727726.653,4372877.296]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>1478</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.939+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a65</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a66.rdf"><vlc:des_tramo>CARRERA DE SAN LUIS</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[726148.974,4370983.537],[726137.494,4370903.291],[726132.116,4370790.432],[726148.246,4370674.885],[726153.624,4370551.276],[726158.999,4370360.489],[726536.774,4369670.451]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>150</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.939+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a66</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a68.rdf"><vlc:des_tramo>CENTELLES, LOS</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[725977.329,4371021.522],[725725.224,4370874.593]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>397</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.939+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a68</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a59.rdf"><vlc:des_tramo>CAMINO NUEVO DE PICANYA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[722936.915,4370236.51],[723268.686,4370560.017]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>4320</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.938+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a59</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a64.rdf"><vlc:des_tramo>CARDENAL BENLLOCH</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[727405.409,4371942.429],[727576.559,4372440.5]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>1740</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.938+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a64</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a373.rdf"><vlc:des_tramo>ACCESO SUR (N-332)</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[726315.896,4367843.334],[726322.912,4368559.185],[726409.69,4369516.478],[726410.889,4369532.614],[726411.566,4369548.781],[726411.719,4369564.961],[726411.349,4369581.137],[726410.456,4369597.293]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>6450</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.937+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a373</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a374.rdf"><vlc:des_tramo>BULEVAR SUR</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[723745.949,4370335.224],[724174.071,4369937.381]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>2280</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.937+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a374</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a37.rdf"><vlc:des_tramo>AVENIDA BURJASSOT</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[723655.021,4375264.585],[723450.296,4375509.312]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>450</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.936+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a37</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a371.rdf"><vlc:des_tramo>BULEVAR SUR</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[724902.502,4369572.992],[725426.882,4369520.188]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>2885</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.936+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a371</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a296.rdf"><vlc:des_tramo>ACCESO BARCELONA RAMAL DE ENTRADA [De V-21 a Rotonda]</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[727983.8,4373713.496],[727877.117,4373678.076],[727804.501,4373645.587],[727802.858,4373644.866],[727801.24,4373644.088],[727799.651,4373643.253],[727798.091,4373642.364],[727796.564,4373641.421],[727795.071,4373640.425],[727793.613,4373639.377],[727792.192,4373638.279],[727790.811,4373637.133],[727789.471,4373635.939],[727788.173,4373634.698],[727786.919,4373633.414],[727785.711,4373632.086],[727784.55,4373630.718],[727783.438,4373629.309],[727782.375,4373627.862],[727781.363,4373626.379],[727780.404,4373624.862],[727779.498,4373623.312],[727778.647,4373621.731],[727777.852,4373620.122],[727777.114,4373618.486],[727776.432,4373616.825],[727775.81,4373615.141],[727775.246,4373613.437],[727774.743,4373611.714],[727774.299,4373609.974],[727773.917,4373608.22],[727773.596,4373606.454],[727773.337,4373604.678],[727773.14,4373602.893],[727773.006,4373601.103],[727772.934,4373599.31],[727772.925,4373597.515],[727772.978,4373595.72],[727773.094,4373593.929],[727773.273,4373592.143],[727773.514,4373590.364],[727773.816,4373588.594],[727774.18,4373586.836],[727774.606,4373585.092],[727775.092,4373583.364],[727775.638,4373581.654],[727776.243,4373579.964],[727776.907,4373578.297],[727777.629,4373576.653],[727778.408,4373575.036],[727779.243,4373573.446],[727780.132,4373571.887],[727781.076,4373570.36],[727782.072,4373568.867],[727783.12,4373567.409],[727784.218,4373565.989],[727785.365,4373564.608],[727786.559,4373563.268],[727787.8,4373561.97],[727789.085,4373560.717],[727790.413,4373559.509],[727791.782,4373558.348],[727793.191,4373557.236],[727794.638,4373556.174],[727796.121,4373555.162],[727797.639,4373554.203],[727799.189,4373553.298],[727800.77,4373552.447],[727802.379,4373551.652],[727804.016,4373550.914],[727805.677,4373550.233],[727807.36,4373549.611],[727809.065,4373549.048],[727810.788,4373548.544],[727812.528,4373548.102],[727814.282,4373547.72],[727816.048,4373547.399],[727817.824,4373547.141],[727819.608,4373546.944],[727821.398,4373546.81],[727823.192,4373546.739],[727824.987,4373546.73],[727826.781,4373546.783],[727828.572,4373546.9],[727830.358,4373547.079],[727832.137,4373547.32],[727833.907,4373547.623],[727841.694,4373548.169],[727849.496,4373548.455],[727857.303,4373548.481],[727865.105,4373548.246],[727872.896,4373547.75],[727880.666,4373546.995],[727888.406,4373545.98],[727896.109,4373544.709]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>900</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.935+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a296</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a297.rdf"><vlc:des_tramo>ACCESO BARCELONA RAMAL DE SALIDA [De Paso Inferior a V-21]</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[727983.772,4373713.47],[727852.473,4373460.708],[727828.895,4373234.761]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>540</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.935+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a297</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a244.rdf"><vlc:des_tramo>TORRE, VARIANTE DE LA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[723824.064,4368162.587],[724178.628,4368932.2],[724182.426,4368940.08],[724186.499,4368947.823],[724190.84,4368955.418],[724195.443,4368962.857],[724200.305,4368970.129],[724205.417,4368977.227],[724210.775,4368984.143],[724216.371,4368990.866],[724222.199,4368997.389],[724228.253,4369003.705],[724234.523,4369009.806],[724241.002,4369015.683],[724247.684,4369021.33],[724254.558,4369026.739],[724261.619,4369031.904],[724268.855,4369036.82],[724276.259,4369041.479],[724283.821,4369045.877],[724291.532,4369050.007],[724299.384,4369053.866],[724307.366,4369057.446],[724315.468,4369060.745],[724323.68,4369063.759],[724331.993,4369066.484],[724340.396,4369068.917],[724348.879,4369071.054],[724357.431,4369072.893],[724366.043,4369074.431],[724374.703,4369075.667],[724680.543,4369113.878],[724686.17,4369114.68],[724691.767,4369115.675],[724697.325,4369116.863],[724702.84,4369118.241],[724708.304,4369119.808],[724713.71,4369121.562],[724719.053,4369123.502],[724724.327,4369125.624],[724729.524,4369127.927],[724734.638,4369130.408],[724739.664,4369133.063],[724744.596,4369135.889],[724749.427,4369138.884],[724754.152,4369142.043],[724758.765,4369145.364],[724763.261,4369148.841],[724767.636,4369152.471],[724771.883,4369156.25],[724775.996,4369160.173],[724779.972,4369164.235],[724783.806,4369168.43],[724787.493,4369172.756],[724791.029,4369177.207],[724794.41,4369181.777],[724797.631,4369186.46],[724800.689,4369191.252],[724803.58,4369196.146],[724806.3,4369201.135],[724808.848,4369206.217],[724811.219,4369211.383],[724813.41,4369216.628],[724815.419,4369221.945],[724817.244,4369227.328],[724818.883,4369232.771],[724820.333,4369238.267]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>1230</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.934+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a244</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a246.rdf"><vlc:des_tramo>TRES CRUCES</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[723188.939,4371434.945],[723491.627,4370837.338]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>2749</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.934+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a246</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a210.rdf"><vlc:des_tramo>QUEVEDO</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[725275.461,4372065.242],[725320.449,4372137.514],[725403.58,4372301.271]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>390</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.933+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a210</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a214.rdf"><vlc:des_tramo>REINA, LA</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[729730.67,4371505.873],[729776.939,4372076.684]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>273</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.933+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a214</vlc:idtramo>
</rdf:Description>
<rdf:Description rdf:about="http://apigobiernoabiertortod.valencia.es/apirtod/datos/intensidad_tramos/a208.rdf"><vlc:des_tramo>QUART - S.J. MONTA&#65533;&#65533;A</vlc:des_tramo>
<vlc:coordinates>[[724051.474,4372645.217],[724328.571,4372686.706],[724348.788,4372677.92],[724641.398,4372746.871]]</vlc:coordinates>
<vlc:lectura>625</vlc:lectura>
<dc:modified>2019-03-21T07:00:03.932+01:00</dc:modified>
<vlc:idtramo>a208</vlc:idtramo>
</rdf:Description>

</rdf:RDF>
1