AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Distribució

Intensitat de trànsit per trams

Positius: 11 Negatius: 9
Visites: 195

Les dades d’intensitats s’actualitzen cada 15 minuts, la unitat de mesura és vehicles/hora. Les dades que es mostren són els arreplegats per les espires electromagnètiques. En el cas que hi haja algun problema amb l’actualització de les dades apareixerà "Sense dades".

  • Idtramo: Identificador del tram
  • Lectura: Intensitat de vehicles en el tram (vh/h)
  • Des_tramo: Descripció del tram

Vista prèvia no disponible per a este tipus de distribució: KMZ