AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Distribució

Estacions de Valenbisi

Positius: 32 Negatius: 40
Visites: 2493

Localització de les estacions de valenbisi.

  • Name: Nom de l’estació de valenbisi
  • Number: Número de l’estació.
  • Address: dirección.
  • Open: Si està operativa o no.
  • Available: Bicicletes disponibles.
  • Free: Borns lliures.
  • Total: Número de borns totals.
  • Ticket: Si es pot pagar amb targeta o no.
  • updated_at: Data d’actualització.

Sector: TransportTurisme

Format: CSV

URL d'accés:  http://mapas.valencia.es/lanzadera/opendata/Valenbisi/CSV

Mostrar items La distribució conté registres
Mostrant ? de ? registres (Limitat a ?)

Guardar com a vista [?]:
Títol
Etiqueta Posició etiqueta
Operació Mètode d'ordenació
Items Gràfic tipus Donut
Sèrie Ocultar llegenda
* Valor de la sèrie no necessari per a l'operació seleccionada.


Títol
Etiqueta Items
Operació Mostrar barres
Mostrar etiquetes sobre el gràfic
Sèrie Color


Columna Títol
Operació


Títol
Etiqueta Operació
Items      
Ordenació Ocultar llegenda Ocultar eixos
Mostrar etiquetes sobre el gràfic

Gráfico 1

Tipus de gràfic


Títol
Etiqueta Àrea
Mostrar etiquetes sobre el gràfic
Sèrie 1 Sèrie 2Latitud Longitud
Posició
Mostrant text

Rang de registres -