AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Distribució

Equipaments Municipales

Positius: 11 Negatius: 9
Visites: 1109

Equipaments de la ciutat (infociutat): Biblioteques, Centres juvenils, Centres Socials, Correus, Instal·lacions esportives, Centres educatius, Instal·lacions sanitàries, Mercats, Museos, Oficines Municipals, Policia, Teatres, Restaurantes, Allotjaments, Quioscos venda títols EMT

  • Equipamien: Nom de l’equipament municipal.
  • Identifica: Identificador únic de l’equipament.
  • Idclase: identificador de la classe (agrupació) a la que pertany
  • Codvia: Codi del carrer on es troba
  • Numportal: Número de portal on es troba.
  • Idsubclase:identificador de la subclasse (dins de l’agrupacióclasse) on es troba.
  • Telefono:Telèfon de l’equipament.

Sector: Cultura i OciSocietat i Benestar

Format: CSV

URL d'accés:  http://mapas.valencia.es/lanzadera/opendata/Infociudad/CSV

Localización geográfica de los equipamientos municipales (bibliotecas, colegios, centros de salud,etc..) en el termino municipal de Valencia.

Mostrar items La distribució conté registres
Mostrant ? de ? registres (Limitat a ?)

Guardar com a vista [?]:
Títol
Etiqueta Posició etiqueta
Operació Mètode d'ordenació
Items Gràfic tipus Donut
Sèrie Ocultar llegenda
* Valor de la sèrie no necessari per a l'operació seleccionada.


Títol
Etiqueta Items
Operació Mostrar barres
Mostrar etiquetes sobre el gràfic
Sèrie Color


Columna Títol
Operació


Títol
Etiqueta Operació
Items      
Ordenació Ocultar llegenda Ocultar eixos
Mostrar etiquetes sobre el gràfic

Gráfico 1

Tipus de gràfic


Títol
Etiqueta Àrea
Mostrar etiquetes sobre el gràfic
Sèrie 1 Sèrie 2Latitud Longitud
Posició
Mostrant text

Rang de registres -