AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Distribució

Localització dels contenidors d’oli domèstic

Positius: 14 Negatius: 7
Visites: 607

Dades geogràfiques sobre la localització dels contenidors d’oli domèstic.

  • Codi: Codi dentificador del contenidor.
  • Tipus: Tipus de la dependència on es troba el contenidor.
  • Centre: Nom del centre o dependència on es troba el contenidor
  • Direcció: Descripció de la direcció on es troba el contenidor
  • N_districte: Codi del districte on es troba el contenidor d’oli, enllaçable amb el camp coddistrit del dataset districtes municipals
  • N_barri: Codi del barri on es troba el contenidor d’oli, enllaçable amb el camp coddistbar del dataset barris municipals
  • Oli: Nombre de contenidors d’oli que hi ha en eixa localització

Sector: Medi Ambient

Format: GEOJSON

URL d'accés:  http://mapas.valencia.es/lanzadera/opendata/res_aceite/JSON

Guardar com a vista [?]: