AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Dataset

Sentits de circulació

Grau d'obertura

3/5

53 53
Visites: 2478

Sentits de circulació de trànsit. Element puntual.

  • Calle: Nom del carrer
  • Tipocalle: Tipus de la via, carrer, av, senda...
  • Angulo: Angle de representació del sentit
  • Tipo: Tipus de sentit, únic, doble,c alle cortada, de vianants..

Sector: Transport

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ajuntament de València

Data de creació: 28/10/2014 11:02:42

Data d'última actualització: 12/01/2018 12:01:00

Freqüència d'actualització: Semestral

Vigència: 2017-10-03

DISTRIBUCIONS

Nom URL d'accés
Positius: 145Negatius: 163
Visites: 4546
FORMAT  
Format sense previsualització