AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ES | VA | EN

Dataset

Sentits de circulació

Grau d'obertura

3/5

16 17
Visites: 885

Sentits de circulació de trànsit. Element puntual.

  • Calle: Nom del carrer
  • Tipocalle: Tipus de la via, carrer, av, senda...
  • Angulo: Angle de representació del sentit
  • Tipo: Tipus de sentit, únic, doble,c alle cortada, de vianants..

Sector: Transport

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ajuntament de València

Data de creació: 28/10/2014 11:02:42

Data d'última actualització: 03/05/2017 12:05:00

Freqüència d'actualització: Semestral

DISTRIBUCIONS

Nom URL d'accés
Positius: 67Negatius: 69
Visites: 1722
FORMAT  
Format sense previsualització