AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Dataset

Relació de drets reals

Grau d'obertura

3/5

26 23
Visites: 710

Relació de tots els Drets reals de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels mateixos per Epígraf/Relació/número d’orde, amb expressió de la seua denominació, emplaçament i barri de situació. S’exclouen de la relació aquells béns afectes l’ús públic (com a carrers, places, parcs o jardins) i els de Relacions d’Inventari que es troben en formació.

  • Noms de les columnes del CSV i descripció de cada una d’elles
  • Districte: Codi del Districte associat al bé. Hi ha 19 districtes i amb el codi “FT” s’identifica Fora de Terme.
  • Descripció: Descripció del districte.
  • Epígraf: Número d’Epígraf (en este cas tots els béns són de l’Epígraf 2: En este cas correspon amb l’epígraf 2. Drets Reals
  • Relació: Subdivisió dels béns dins de l’epígraf.
  • Número Definitiu: Número correlatiu dins de l’epígraf / relació que identifica el bé
  • Recau sobre: Descripció de l’emplaçament sobre el qual recau el dret.

Sector: EconomiaHisendaSector Públic

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ajuntament de València

Data de creació: 03/03/2015 11:35:38

Data d'última actualització: 31/12/2015 12:12:00

Freqüència d'actualització: Anual

DISTRIBUCIONS

Nom URL d'accés
Positius: 7Negatius: 7
Visites: 196
FORMAT  
Format sense previsualització