AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Dataset

Relació de béns immobles

Grau d'obertura

3/5

43 43
Visites: 2004

Relació de tots els béns immobles de titularitat municipal que es troben inventariats en data l’última rectificació aprovada (el 31 de desembre de 2015), organitzats per Districtes, i dins dels mateixos per Epígraf/Relació/número d’orde, amb expressió de la seua denominació, emplaçament i barri de situació. S’exclouen de la relació aquells béns afectes l’ús públic (com a carrers, places, parcs o jardins) i els de Relacions d’Inventari que es troben en formació.

  • Noms de les columnes del CSV i descripció de cada una d’elles:
  • Epígraf: Classificació dels béns segons la seua naturalesa (Reglament de Béns de les Entitats Locals).
  • Descripció: Descripció de l’Epígraf.
  • Relació: Subdivisió dels béns dins de cada epígraf.
  • Descripció: Descripció de la Relació dins de l’Epígraf.
  • Num. Béns: Nombre de béns de l’Epígraf/Relació que consten d’alta en inventari a la data del supòsit.

Sector: EconomiaHisendaSector Públic

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ajuntament de València

Data de creació: 27/02/2015 13:19:40

Data d'última actualització: 31/12/2015 12:12:00

Freqüència d'actualització: Anual

DISTRIBUCIONS

Nom URL d'accés
Positius: 19Negatius: 27
Visites: 1425
FORMAT  
Format sense previsualització