Portal Transparència i Dades Obertes | Dataset | reguladores-grupos-semaforicos

AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Dataset

Reguladors que gestionen els grups semafòrics

Grau d'obertura

3/5

29 34
Visites: 2384

Dades geogràfiques sobre la localització dels reguladors dels grups semafòrics, indicant si gestionen semàfors de led o halògens.

  • Idregulador: Identificador del regulador.
  • Descripció: Descripció de la localització geogràfica.
  • Led: Si gestiona grups semafòrics de LED o Halògens. (0 Halògens, 1 Led)

Sector: Transport

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ajuntament de València

Data de creació: 19/05/2015 11:00:03

Data d'última actualització: 26/02/2018 12:02:00

Freqüència d'actualització: Mensual

Vigència: 2017-10-03

DISTRIBUCIONS

Nom URL d'accés
Positius: 66Negatius: 67
Visites: 2539
FORMAT  
Format sense previsualització