AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | EN | ES

Dataset

Falles Monuments fallers

Grau d'obertura

3/5

35 32
Visites: 2624

Ubicació de monuments fallers.

 • Id: Identificador únic de la falla
 • Nombre: Nom de la falla.
 • Seccion: secció de la falla.
 • Fallera: Nom de la fallera major.
 • Presidente: Nom del president de la falla.
 • Artista: Artista faller.
 • Lema: Lema de la Falla.
 • Esbós: Enllaç a l’esbós del monument faller
 • GRPRO à Grup de protecció del Servici de Bombers
 • GRINS à Grup d’Inspecció del Servici de Bombers
 • PROTECCIÓ à Indicador si requerix protecció o no del Servici de Bombers
 • ORDE à Orde de visita del Servici de Bombers
 • HORA à Hora estimada de visita del Servici de Bombers.
 • distintivo : Distintivo de la falla
 • anyo_fundacion: Año de fundación de la falla
 • seccion_i: Sección de la falla infantil
 • fallera_i: Fallera mayor de la falla infantil
 • presidente_i : Presidente infantil
 • artista_i: Artista de la falla infantil
 • lema_i: Lema de la falla infantil
 • distintivo_i Distintivo de la falla infantil
 • anyo_fundacion_i: Año de fundación de la falla infantil
 • boceto_i: Boceto de la falla infantil
 • sector: Sector de la falla.

Sector: Cultura i OciTurisme

Condicions d'ús: Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

Publicador: Ajuntament de València

Data de creació: 27/10/2014 09:55:30

Data d'última actualització: 01/03/2017 12:03:00

Freqüència d'actualització: Anual

DISTRIBUCIONS

Nom URL d'accés
Positius: 76Negatius: 61
Visites: 2960
FORMAT  
Format sense previsualització