AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

VA | ES

Ajudes a projectes d’educació i foment de la cultura de la transparència i el govern obert 2018

Amb esta convocatòria, la Regidoria de Transparència, Govern Obert i Auditoria Ciutadana, té com objecte subvencionar projectes i activitats que promoguin els principis de la transparència per augmentar la consciència cívica en esta matèria, crear hàbits participatius a partir de la informació pública de l´activitat municipal oferida pel  Portal de Transparència   i fomentar  la participació ciutadana en els processos de presa de decisions.

 

Qui ho pot sol·licitar:

  • Entitats sense ànim de lucre (associacions, fundacions, ONGS..)
  • Centres educatius de la ciutat de València: Infantil, Primaria, Secundaria, Batxillerat, Cicles Formatius, Educació Especial i Persones Adultes.
  • Persones físiques i/o jurídiques amb experiència en Animació Sociocultural, Dinamització Educativa i/o Participació Ciutadana.

Requisits de les persones sol·licitants:

  • Desenvolupar la seua activitat en el municipi de València.
  • Realitzar els projectes subvencionats en la ciutat de València.
  • Les Entitats sense ànim de lucre han d’estar inscrites en el Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes

 

Quan i on sol·licitar-les:

  • Les sol·licituds i els annexos estaran disponibles en la web municipal.
  • El termini per presentar les sol·licituds serà de 30 dies naturals a contar del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València. (B.O.P).
  • [NOVETAT] Obert el termini. Des del 7 de juny fins al 6 de juliol de 2018

Quantia:

Els projectes podran ser subvencionats fins 1.500 euros.

Descarrega les bases:

Descarrega les bases de la convocatòria en PDF

Inscripció a la Seu Electrònica

https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/WEB_ASSET_1_20180000612512